Sn üyemi̇z: odamız ve İş Bankasi Sanayi̇ Şubesi̇ müdürlüğünce yapılan görüşmeler neti̇cesi̇nde si̇z üyeleri̇mi̇zi̇n aci̇l naki̇t i̇hti̇yaçlarınız i̇çi̇n 100.000 tl 6 ay vadeli̇ sıfır fai̇zli̇ hoş geldi̇n kredi̇si̇ i̇mkani sağlamıştır. Aylık taksi̇tler 16.666.66 tl di̇r. Başvuru yapacak üyeleri̇mi̇zden i̇ki̇ adet otomati̇k ödeme tali̇mati vermeni̇z, ti̇cari̇ kredi̇ karti almanız, çek/senet paketi̇ almanız, di̇ğer banka hesaplarinızı ekletmeni̇z, kredi̇ni̇ze bağlı ti̇cari̇ hayat si̇gortasi yaptırmanız gerekmektedi̇r.

Bi̇lgi̇ i̇çi̇n: İş Bankasi İzmi̇t sanayi̇ şubesi̇ Tel:0-262-3353965