KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşudur.

 3624 sayılı kuruluş kanunu hükümlerine göre hizmet veren imalat sanayiinde 1-250 arası işçi istihdam eden net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı 25.000.000 YTL’yi aşmayan işletmelere (KOBİ) devlet destekleri sunan tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşudur.

İşletmelere sunduğu farklı başlıklarda 38 destek bulunmaktadır.
 

KOSGEB DESTEKLEYİCİLER YÖNETMELİĞİ

KOSGEB “CANSUYU” KREDİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 

21-11-2008 Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Desteği Kredisi 
İLGİ : TESK’in 19.11.2008 tarih, AR.GE.GK.100.08/4296 / 7014 sayı, 107 no.lu genelgesi 

KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ASGARİ ŞARTLAR VE İZLENMESİ GEREKEN YOL

KOSGEB; İmalat Sanayinde yer alan (Üretim Yapan) ve KOBİ tanımına uyan işletmeleri destekleyen bir Kuruluştur. KOBİ sınıfında yer almanız ; KOBİ Beyannamesi sunmanız ile mümkün olabilecektir.
 KOSGEB ‘in Desteklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin bilmesinde fayda görülen bir diğer husus ise, KOSGEB Destekler Yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki maddedir.
 Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak, müştereken veya tek başına, bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun ya da büyük işletmenin kontrolünde olan işletmeler işletme tanımına uvsalar dahi bu desteklerden yararlanamazlar. Ancak, ortağı girişim sermayesi şirketleri olan işletmeler bu kapsam dışındadır.
 YUKARIDA BELİRTİLEN NİTELİKLERE SAHİP İŞLETMELER, KOSGEB’E İLK KEZ BAŞVURU DA BULUNACAK İSE, AŞAĞIDAKİ SIRAYI TAKİP EDEREK DESTEKLENME SÜRECİNDE YER ALABİLİRLER.;
1. http://destek.kosgeb.gov.tr adresinde önce Başvuru ‘yu tıklar , ekrana gelen formu doldurur kayıt eder ve gönder butonuna basar,
 2. takip eden zamanda, İşletmenin; Başvuru ekranına yazdığı, e-posta adresi ni kontrol etmesi gerekmektedir. (Ancak Hotmail, Superonline ve mynet den alınan e-postalara geri dönüşlerde sorun yaşanmaktadır. Var ise başka bir e-posta adresinin verilmesi daha uygun olur.) Çünkü, KOSGEB tarafından kendisine kullanıcı adı ve şifresi bu e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı Kodu ve Şifresi gelen İşletme tekrar http://destek.kosgeb.gov.tr adresinde girer ve bu sefer Giriş butonuna basar, kullanıcı kodu ve şifresini yazar.
 3. Bu aşamadan sonra http://destek.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan Kobi Tanımı linkini tıklayarak KOBİ Beyannamesini Web ortamında doldurur. Kayıt eder. KOBİ Beyannamesinin Doc.Dosyası olarak Çıktısını alarak ilişkilendirildiği KOSGEB Birimine iletirken ekine ait olduğu yıl olan 2007 yılı gelir-gider tablosu-bilançosu-imza sirküleri-ticaret sicil gazetesi- 12 aylık SSK Tahakkuk Fişi (Gün sayılarını gösterir.)-ve ortaklık beyanını ve kapasite raporunu ekler. (Söz konusu evrakların aslı getirildiği takdirde, ilişkilendirildiği uzman tarafından aslı gibidir Onayı verilmesi mümkündür.)
 4. İlgili KOSGEB Birimi KOBİ Beyannamesini Kayıt altına alır, inceler, eksik veya yanlış bilgiler var ise giderilmesini ister ve nihayetinde Beyanname ile ilgili KOBİ TANIMINA UYGUNDUR/KOBİ TANIMINA UYGUN DEĞİLDİR İşlemini gerçekleştirir.
 5. KOBİ TANIMINA UYGUNDUR aşamasını tamamlayan İşletme; KISA ADI: YDTF olan Yararlanıcı Durum Tespit Formunu doldurur. Bunu Doldurmak için Yine http://destek.kosgeb.gov.tr adresine girer. Ve YDTF yazılarını takip ederek bu Formu Doldurur ve Kayıt işlemini gerçekleştirir.
 6. YDTF’nin Son aşaması; İşletmeye KOSGEB tarafından gönderilen bir uzmanın İşletmenin İmalatçı olup olmadığının gözlemlenmesi olacaktır. İmalat Sanayinde yer almayan İşletmelerin YDTF si değerlendirilmeyecektir.
 7. İşletmenin YDTF si KOSGEB Veri tabanında değerlendirilir bir tür sınıflandırma yapılır ve işletmeye bu aşamada söz konusu sınıfını ilgilendiren SYH(Stratejik Yol Haritası ) doldurması istenir. Ancak İşletme YDTF Sonucuna göre aldığı bilgi neticesinde YDTF’na ait girişlere itiraz edebilir. Bunu da yine http://destek.kosgeb.gov.tr adresinden gerçekleştirir.
8. Anket çalışmasını (YDTF) tamamlayan işletmenin; Başvuru için SYH (Stratejik Yol Haritası) şartı aranmaksızın, Kredi başvurusu (Kredi Başvuru; http://www.kosgeb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Ve ayrıntılı bilgi bu adreste bulunmaktadır.) O Faizli Kredi Desteğine başvurması mümkün hale gelir. (Söz Konusu Krediler Süreklilik arz etmemekte olup, KOSGEB Bütçesi dahilinde işletmelere bankalar aracılığı ile kullandırılmaktadır.)
 9. İşletmenin; KOSGEB O Faizli Kredi Desteğini alabilmesi ve KOSGEB’in geri ödemesiz desteklerinden yararlanabilmesi için Stratejik Yol Haritasını doldurması gerekmektedir. (Bir işletmenin Stratejik Yol Haritasını doldurması için öncelikle http://destek.kosgeb.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifresi ile girmesi gerekir. Daha sonra SYH İşlemleri linkini takip ederek SYH Programını bilgisayarına kayıt eder. Ancak SYH Programına giriş yaparken ve kayd işlemlerini gerçekleştirirken işletmenin internete bağlı olduğuna dikkat etmesi gerekmektedir.) ve talep edilen revizyonları gerçekleştirmesi ve KOSGEB Biriminde yer alan Komisyonlarca onaylanması ve Genel sözleşme yapılması (Destek atamalarının yer aldığı) akabinde mümkün olacaktır

İzmit Küçük Sanayi Sitesi, 7. Cd. No:34, 41040 İzmit/Kocaeli 
0262 335 07 97