Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin Türkiye İş Bankası tarafından sunulan hizmetlere ilişkin sunulabilecek nakdi ve gayrinakdi krediler gibi ürünlerin kullandırılmasında faydalanılabilecek imkanların artırılması ve hızlandırılmasına yönelik hususlar konusunda anlaşma yapılmıştır.

Protokole ait tüm detaylar aşağıda sunulmuştur.